Home

 

 

 

"Klassfiende"

Recorded at Studio Peekaboo Göteborg January - February 2006

lyrics

 

vad gör du egentligen här

med ditt skitsnack och medelklassideal

när ska du bekänna färg

springer härskarnas ärenden med din stinkande moral

ni kallar oss för reaktionärer

när vi vill sno från överklassen

själva kallar ni er för revolutionärer

men förnekar existensen av arbetarklassen

lämna oss ifred

vi vill inte ha dig med

vi bekämpar din klass

separatistiskt utan någon fred

translation

ENEMY OF OUR CLASS

what brings you actually here

with your bullshit talk and middleclass ideal

when will you confess your true kind

doing the job for the rulers with your stinking morals

you accuse us of being reactionaries

when we want to rob from the upper class

you call yourselves revolutionaries

but deny the existance of the working class

leave us alone

we don´t want you here

we are fighting your class

in separatism without peace

 

www.protestera.net

protestera@hush.com

 

Protestera

Anders - guitar

Hanna-bass / vocals

Johan - vocals / guitar

Kalle - Drums

Micha vocals